อลูมิเนียม กิจไพบูลย์

0-2703-2066-7, 0-2388-0467, 0-2703-1191-2
kpbmetal@hotmail.co.th

แคตตาล็อกออนไลน์

  • อลูมิเนียม กิจไพบูลย์  - ขายแป๊ปเหลี่ยมและแป๊ปแบนอลูมิเนียม

    ขายแป๊ปเหลี่ยมและแป๊ปแบนอลูมิเนียม

  • ขายแป๊ปเหลี่ยมและแป๊ปแบนอลูมิเนียม

    แป๊ปเหลี่ยมและแป๊ปแบนอลูมิเนียม ลูกค้าสามารถกำหนดความหนาได้ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยทั่วไป ถูกใช้เป็นเฟรม กรอบ หรือเสา เพื่อเป็นโครงสร้าง เสริมความมั่นคงแข็งแรงของงาน ส่วนใหญ่ถูกนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายทาง เช่น การทำงานครัว งาน showcase ต่างๆ ทำประตู หน้าต่าง และเฟอร์นิเจอร์ เป็นชิ้นส่วนยานพาหนะต่างๆ ตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ รถบรรทุก ไ...

    หมวดหมู่ : อลูมิเนียม