อลูมิเนียม กิจไพบูลย์

0-2703-2066-7, 0-2388-0467, 0-2703-1191-2
kpbmetal@hotmail.co.th

แคตตาล็อกออนไลน์

  • อลูมิเนียม กิจไพบูลย์  - ชื้อเส้นแบนอลูมิเนียม

    ชื้อเส้นแบนอลูมิเนียม

  • ชื้อเส้นแบนอลูมิเนียม

    อลูมิเนียมเส้นแบน จำหน่ายเกรดอุตสาหกรรม เส้นแบนถูกนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมความคงทน ในงานที่ต้องการความแข็งแรง เช่น การทำราวบันได การตีขอบ ขึ้นรูป ดัด โค้ง งอ   มีจำหน่ายตามขนาดต่างๆ ขายทั้งยกเส้นและตัด ตามขนาด

    หมวดหมู่ : อลูมิเนียม