อลูมิเนียม กิจไพบูลย์

0-2703-2066-7, 0-2388-0467, 0-2703-1191-2
kpbmetal@hotmail.co.th

แคตตาล็อกออนไลน์

  • อลูมิเนียม กิจไพบูลย์  - ขายอลูมิเนียมแผ่นเรียบ

    ขายอลูมิเนียมแผ่นเรียบ

  • ขายอลูมิเนียมแผ่นเรียบ

    อลูมิเนียมแผ่นเรียบ อลูมิเนียมพื้นผิวเรียบ เป็นแบบที่นิยมที่สุด เนื่องจากประโยชน์ในการใช้งานอันหลากหลาย เช่น ใช้ขึ้นแบบ ขึ้นแม่พิมพ์ ทำชิ้นงาน ทำหลังคา เป็นต้น

    หมวดหมู่ : อลูมิเนียม